Ochrana venkovního dřeva

Úvod » Ochrana venkovního dřeva
 

Jak chránit venkovní dřevo před povětrnostními vlivy?

Ochrana dřeva před povětrnostními vlivy je nutností
Ochrana dřeva před povětrnostními vlivy je nutností

Dřevo je klasickým stavebním materiálem a jeho využití je dnes aktuální jak u klasických venkovských dřevostaveb, tak i u moderních domů v městských aglomeracích. Vzhledem k atmosférickým změnám oproti podmínkám před 100 a více lety (silnější UV záření, znečištěné ovzduší) je třeba dnes více než v minulosti dbát na povrchovou ochranu dřevěných výrobků a volit především smysluplnou ochranu.

Při volbě povrchové úpravy venkovních dřevěných výrobků je třeba zvážit, zda se jedná o rozměrově stabilní výrobky (okna, dveře), nebo jde o rozměrově nestabilní dřevěné prvky (sruby, roubenky, ploty, pergoly, altány apod.)

Speciální skupinou jsou vodorovné pochůzné dřevěné plochy (terasy).

Tento článek je zaměřen na rozměrově nestabilní dřevěné prvky (sruby, roubenky, ploty, pergoly, altány).

 

Proč je nutná ochrana dřeva?

Jak jistě každý ví, dřevo působením slunečního záření, vody, střídání teplot a biocidních vlivů podléhá degradaci. Nebezpečí projevu degradace je různé případ od případu. Záleží na konstrukční správnosti výrobku, typu dřeviny, intenzitě expozice v povětrnostním působení, mechanickém namáhání a také na vhodně zvolené povrchové úpravě, tedy ochraně dřevěného výrobku.

Laicky si člověk uvědomuje, že když dřevo něčím natře, tak je vytvořena ochrana. To je ale velmi zjednodušený pohled. Lidé neznalí problematiky ochranných systémů, zmítáni propagandou prodejců, mnohdy koupí pro daný účel nevhodné přípravky a potom jsou překvapeni neúspěšným výsledkem. Nakonec se spokojí s vysvětlením, že pro věc udělali maximum a lépe to prostě nejde.

Smysluplná ochrana dřeva (z hlediska funkčního a estetického) by měla beze zbytku splnit následující parametry:

  1. Precizní ukotvení do povrchu
  2. Ochrana dřeva (nikoli pouze nátěru) proti vlivu UV působení a proti působení biocidních vlivů (řasy, plísně, houby, hmyz)
  3. Ochrana konečného výrobku proti vlivům vlhkosti a teplotním výkyvům
  4. Dodržování intervalu včasných revitalizačních nátěrů

 

První krok: ukotvení

Prvním krokem ochrany dřeva je ukotvení podkladu
Prvním krokem ochrany dřeva je ukotvení podkladu

Základem každé kvalitní povrchové úpravy je dobré ukotvení do podkladu. Tato zásada platí u dřeva, u kovů i u zdiva. Je třeba si uvědomit, že vlhkost obecně nepůsobí na dřevěné obklady pouze z vnějších stran. Mnohdy se vlhkost dostane do dřeva prasklinami a potom se dřevem šíří. Pokud má nátěrový systém fungovat, musí být položen do pevného podkladu, ve kterém řádně ukotví.

Prakticky se tento základní princip zajistí 2 možnými způsoby:

  1. U nového dřeva se před nátěrem provede důkladné přebroušení ostrým brusivem (nesmí to být jemné brusivo, optimální je P80).
  2. Jinou variantou je nechat dřevo trochu zestárnout, dojde k vysušení, vypraskání a mírné degradaci. Tento povrch se buď vybrousí, nebo chemicky vyčistí.

Chemické čištění je mnohem důkladnější a hlubší, povrch není ani ucpán brusným prachem, je opticky sjednocen. Pro chemické čištění dřevěných povrchů doporučujeme přípravek PLUS odšeďovač a čistič dřeva. Je zřejmé, že významem těchto předúprav je zajištění, aby povrch byl suchý, v mikroskopickém pohledu hodně členitý, opticky příjemný.

 

Druhý krok: UV a biocidní ochrana dřeva

Druhým krokem je ochrana dřeva před šednutím
Druhým krokem je ochrana dřeva před šednutím

Řada lidí si myslí, že když opatří dřevo bezbarvým nátěrem, o němž prodejce tvrdí, že je vybaven transparentním UV filtrem, tak je vyhráno. O to větší překvapení nastává, když bezbarvý olej nebo lazura po několika měsících začne tmavnout a po roce viditelně šedne, místy černá.

Transparentní UV absorbér je výborná věc, ale je pouze částí celkové ochrany. S šednutím dřeva nemá mnoho společného. Jeho primární funkce je ochrana soudržnosti oleje či lazury a sekundárním významem je pak zabránění masívního pronikání vody do dřeva.

 

Proč dřevo šedne?

Jedná se o fotooxidaci. Zde je třeba pochopit alespoň zjednodušeně, co se v dřevní hmotě odehrává.

Dřevo se v mikroskopickém pohledu sestává z buněčných dutin a buněčných stěn. Převážnou část buněčných stěn tvoří tzv. lignin (70% hmotnostně). Lignin díky své struktuře dobře absorbuje UV záření, které iniciuje jeho oxidaci. Fotooxidace ligninu se projevuje jeho barevnými změnami (žloutnutím, hnědnutím) a zdrsněním až popraskáním dřeva.

Při současném působení vody se žluté a hnědé produkty ligninu vyplavují na povrch dřeva, kde vzniká nerozpustná vrstva, zbarvená šedě. Tato vrstva je i odolná k další korozi vlivem UV záření. Několik milimetrů pod vnější šedou vrstvou je pak vnitřní dřevo, jehož struktura je podobná jako u nekorodovaného dřeva.

Proto jsou dnes šedé povrchy moderní (bezúdržbové).

 

Jak bojovat s šednutím dřeva?

Co však dělat, pokud se šedé zbarvení dřeva nehodí do našeho designového pojetí stavby?Pokud nechceme, aby dřevo brzy opticky žloutlo a tmavlo, musíme zabránit co nejlépe vzniku fotooxidace. K fotooxidaci totiž dochází už ve chvíli, kdy je ještě transparentní nátěrový film soudržný, ale UV záření se vstřebává do ligninu. Když přestane být nátěr soudržný, začne povrch vlivem pronikající vody šednout.

 

Jak zmírnit vliv fotooxidace?

Použijeme barevné pigmenty, které nám vytvoří bariéru (deštník) proti UV záření. Je řada druhů pigmentů.

Obecně platí, že anorganické pigmenty jsou vůči UV působení odolnější, než organické pigmenty.

Další obecnou zásadou je, že čím větší množství pigmentů, tím je ochrana vůči UV důkladnější.

Poslední obecnou zásadou je, že čím je pigment jemněji umletý, tím více vidíme strukturu původního podkladu.

Mezi pigmenty, které výborně odolávají působení UV záření, patří na první místo běloba. Pokud je umleta hodně jemně, pak ji lidské oko ani příliš nevnímá, přestože je jí použito relativně velké množství. Z ostatních velmi odolných pigmentů stojí za zmínku pigmenty vyrobené na bázi transparentních oxidů železa, protože jsou extrémně jemné a vůči působení UV záření, velmi stabilní.

 

Jak použít pigmenty?

Je vícero přístupů. Někteří výrobci chrání dřevo vnitřně pouze bezbarvým napouštěcím olejem (proti vypraskávání a proti biocidním vlivům), následně pak použijí pigmenty do horní lazurovací vrstvy. Tito výrobci obvykle používají spíše hrubší pigmenty, které jsou použitelné také v další škále výrobků, kde je vyžadována vysoká krycí síla.

Nevýhodou tohoto řešení je, že po rozrušení a sprášení lazury stojící nad dřevem, dřevo rychle degraduje, protože bezbarvý napouštěcí olej je proti UV působení bezbranný.

Barvy PLUS na ochranu dřeva jsou koncipovány jinak. Pro nátěrové hmoty na dřevo používáme speciální mikronizované (velmi jemné) pigmenty, které dávají vyniknout textuře dřeva. Naše vysoce kvalitní titanová běloba je umleta tak, že velikost částic je cca 130 nanometrů.

Pigmenty umísťujeme už do napouštěcího oleje PLUS impregnační olej IR-01, aby pronikly hluboko do povrchu dřeva a chránily lignin před působením UV záření. Tím, že jsou pigmenty super jemné, může jich být v nátěrové hmotě relativně mnoho, bariéra vůči UV záření je silná, přičemž textura dřeva není potlačena. Je samozřejmostí, že napouštěcí olej obsahuje rovněž biocidní přísady.

 

Třetí krok: ochrana dřeva vůči pronikání vlhkosti

Třetím krokem je ochrana dřeva před vlhkostí
Třetím krokem je ochrana dřeva před vlhkostí

Poslední částí nátěrového systému je vrchní lazura. Jedná se o jakýsi vrchní kabátek, jehož hlavním úkolem je zabránit prostupu srážkové vody do dřevní hmoty.

V případě olejového ochranného systému z portfolia Barvy PLUS, jedná se o olejovou lazuru PLUS UV penetrační lazura LR-10, která perfektně kotví v podkladu, je pružná, neloupe se, umožňuje průchod vodních par směrem ze dřeva, ale současně silně odpuzuje srážkovou vodu.

Dřevo si potřebuje udržovat rovnoměrnou optimální vlhkost vzhledem k aktuálnímu okolnímu prostředí. Pokud by lazura nebyla prodyšná, docházelo by k velkým rozdílům mezi vlhkostí na povrchu dřeva a uvnitř dřeva. Na základě tohoto rozdílu vzniklo by napětí, které následně vede k rozměrovým změnám dřeva a ke vzniku mikroprasklin, makroprasklin, zdrsnění dřeva, průniku vody a k urychlení degradace.

Lazura PLUS UV LR-10 je vybavena transparentním UV absorbérem poslední generace současného světového vývoje. UV absorbér si lze zjednodušeně představit jako jakousi několikaúrovňovou, hustou, pro lidské oko neviditelnou mřížku, která brání prostupu UV záření. Paprsky UV záření se vlivem UV absorbéru významně oslabí a UV záření se dostane pod lazuru jen v minimální síle, kde čeká ochrana ve formě husté sítě mikropigmentů.

Lazura je rovněž pigmentována. Význam pigmentace lazury má především estetické důvody. Žlutě pigmentovaná lazura rozzáří spodní, hluboce propigmentovaný podklad. Dochází k prokládání odstínů a vzniká mimořádně zajímavý, estetický výsledný povrch.

Lazura PLUS UV LR-10 se vždy nanáší ve dvou tenkých vrstvách, protože jedna vrstva by nevytvořila potřebnou bariérovou ochranu pro období odpovídající intervalu mezi revitalizačními nátěry.

 

Čtvrtý krok: dodržování intervalů včasných revitalizačních nátěrů

Čtvrtým krokem jsou revitalizační nátěry
Čtvrtým krokem jsou revitalizační nátěry

Žádný nátěrový systém dřeva neochrání dřevo po neomezeně dlouhou dobu. Slunce, voda, vítr, mráz, biocidní vlivy – všechny tyto vlivy působí setrvale a neúnavně. Rychlost výsledku jejich působení ovlivnit můžete, ale zastavit jejich působení nelze. Při včasném provádění údržbových nátěrů lze dřevostavby ochránit i po řadu desítek let.

Potřeba údržbových nátěrů je významně ovlivněna klimatickými podmínkami a technickým řešením stavby. Údržbový interval je ovlivněn i umístěním v terénu, geografickou situací a topografickou orientací. Jižní a západní strany obvykle vyžadují údržbu dříve než ostatní stěny.

Povrchy opatřené systémem PLUS IR-01 & PLUS UV LR-10 obvykle vyžadují údržbu v intervalu 2 – 5 let. Můžete dosáhnout delšího intervalu a životnosti nátěrů, pokud povrchy opatrně omyjete od plísní a odstraníte mrtvá dřevěná vlákna dříve, než dojde k poškození na větší ploše.

Další praktické rady k ochraně venkovního dřeva naleznete v našem dalším příspěvku: Dlouhodobá ochrana dřeva v exteriéru – praktické rady.