PLUS gelový odstraňovač barev a laků

foto obalu PLUS gelový odstraňovač barev a laků
PLUS gelový odstraňovač barev a laků

PLUS gelový odstraňovač barev a laků je velmi efektivní odstraňovač laků, silnovrstvých lazur,  vosků a plně krycích barev (včetně dvousložkových nátěrů).

 

PLUS gelový odstraňovač barev a laků – Charakteristika:

 • Výrobek neobsahuje hořlaviny 1. třídy, tudíž velmi pomalu vysychá, neprodukuje zápach, je ideální pro práci na větších plochách.
 • Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí, není toxický ani karcinogenní.
 • Změkčuje vodou ředitelné, alkydové, chlorkaučukové, dvousložkové polyuretanové i epoxidové nátěry, autolaky, práškové nátěry (např Komaxit) před následným odstraněním pomocí plastové, či ocelové špachtle, nebo škrabky.
 • Přípravek narušuje prakticky všechny běžné nátěrové hmoty, které jsou nad povrchem podkladu (vodouředitelné, rozpouštědlové, polyuretany, epoxidy, alkydy, akryláty, chlorkaučuky, jednosložkové i dvousložkové nátěry), jde jen o potřebnou dobu působení. Někdy stačí 20 minut, jindy je třeba nechat přípravek působit přes noc.
 • V každém případě platí, že přípravek neprodukuje zápach, nenarušuje kovy, netrhá dřevní vlákna, neleptá většinu plastů, jinými slovy neubližuje aplikátorovi ani podkladnímu materiálu.
 • V případech, kdy je nosným podkladem odstraňovaného nátěru plast, doporučujeme provést zkoušku reakce odstraňovače s plastem. Materiály, jako polypropylen (PP) a polystyren (PS) nejsou chemicky odolné.
 • Jednoduché použití (nátěr štětcem, nebo stěrkou ve středně silné vrstvě).
 • Doba působení pro dokonalé odstranění je závislá na tloušťce a typu odstraňovaného nátěru.
 • Vhodný pro vodorovné i svislé plochy (nestéká, nekape, díky vysoké viskozitě – gel).
 • Nenapadá kovy, tudíž je použitelný nejen na ocel, ale také na hliník, měď i zinkované povrchy.
 • Neodstraňuje hlubokoporézní napouštěcí přípravky na dřevo, kterými jsou impregnační oleje, olejové lazury, mořidla, aj. Zde je třeba využít schopností přípravku PLUS odstraňovač olejů a syntetických lazur, následně pak pro neutralizaci použití přípravku PLUS odšeďovač a čistič dřeva.

Použití:

PLUS gelový odstraňovač barev a laků je určen k odstranění nátěrů ze dřeva, kovů, kamene, betonu, skla i plastů aj. Je vhodný pro odstraňování barev z hliníku a jiných slitin.

PLUS gelový odstraňovač barev a laků – Odstín, viskozita:

Barva: slabě červená
Viskozita: gelovitý přípravek

PLUS gelový odstraňovač barev a laků – Balení:

Dodává se v balení:
Obal 1L a obal 5L

Technický list produktu ke stažení zde.

Piktogram - vstup do obchodu
Nejkratší cesta k nákupu

 

Dotaz na produkt

Odstraňovače starých nátěrů, barev, olejů

Jak revitalizovat venkovní dřevěné povrchy?

Všechny venkovní dřevěné povrchy potřebují pravidelnou péči. Pokud je údržbový nátěr aplikován včas, není kromě omytí povrchu před nátěrem zapotřebí žádných zvláštních přípravků či pomůcek.

Co ale dělat v případě, kdy povrchová ochrana dřeva již zestárla natolik, že není možno ji jednoduše doplnit novým nátěrem? Je nutno starý zdevastovaný nátěr odstranit, zašedlé dřevo vyčistit a ochranný nátěr vytvořit kompletně nový.

Pro tyto případy Vám doporučujeme využít přípravky, které jsou určeny pro práci na větších plochách (nepřisychají k povrchu a nemají nepříjemný zápach), prostředky, které mají prokazatelně vysokou účinnost, přitom se jedná o přípravky, které nejsou škodlivé vůči životnímu prostředí a jsou plně biologicky odbouratelné.

 

Naše systémové řešení

Naše tříkrokové systémové řešení zajistí:

 1. odstranění nátěru nad povrchem (silnovrstvá lazura, lak, vosk, barva)
 2. odstranění impregnace (olej, olejová impregnace, mořidlo)
 3. vyčištění a neutralizaci podkladu

 

1. fáze: PLUS gelový odstraňovač barev a laků (červený gel)
foto obalu PLUS gelový odstraňovač barev a laků
PLUS gelový odstraňovač barev a laků

PLUS gelový odstraňovač barev a laků se používá samostatně pro odstranění plně krycích barev a laků z kovů (železo, nerez, hliník, měď, aj.), dřeva a jiných materiálů.

Další využití má PLUS gelový odstraňovač barev a laků v kombinaci s níže uvedenými dvěma přípravky pro rekonstrukce dřevěných povrchů, ošetřených vícevrstvými silnovrstvými systémy (ochranné silnovrstvé nátěrové systémy – okna, dveře)

Přípravek nátěr nad povrchem změkčí natolik, že lze starý nátěr mechanicky snadno odstranit škrabkou nebo špachtlí. Po odstranění starého nátěru omyjte povrch směsí vody a běžného kuchyňského saponátu (např. JAR, nebo PUR). K mytí postačí kuchyňská houbička, nebo kartáček na ruce. Povrch nechte důkladně vyschnout, následně lehce přebruste, očistěte brusný prach a aplikujte nový plně krycí nátěr.

V případě rekonstrukce lazurovacích (polotransparentních) nátěrů, přípravek PLUS gelový odstraňovač barev a laků je jen 1. fází odstraňování. Odstraní totiž pouze nátěrovou hmotu nad povrchem.

Pro odstranění barevné impregnace (mořidla) je třeba použít přípravek PLUS odstraňovač olejů a syntetických lazur (2. fáze odstraňování). Tímto způsobem je povrch vyčištěn do hloubky, ale povrch je silně alkalický, tedy nevhodný pro nátěry.

Proto je zapotřebí takto vyčištěný povrch dobře opláchnout vodou a ještě do mokrého aplikovat přípravek PLUS čistič a odšeďovač dřeva (3. fáze neutralizace a čištění), který je po několika minutách třeba rovněž opláchnout vodou. Povrch je takto neutralizován, zesvětlen a dočištěn. Po dokonalém vyschnutí je možno aplikovat nové lazurovací systémy.

 

2. fáze: PLUS odstraňovač olejů a syntetických lazur (žlutý gel)
foto obalu PLUS odstraňovač olejů a syntetických lazur
PLUS odstraňovač olejů a syntetických lazur

PLUS odstraňovač olejů a syntetických lazur odstraňuje přírodní oleje, syntetické oleje, syntetické lazury i alkydové barvy bez nutnosti broušení.

Primárním určením tohoto přípravku je renovace zvětralých zašedlých dřevěných teras. Zde se obejdeme bez červeného gelu (viz výše). Naneste žlutý gel. Po cca 30-ti minutách odstraňte šeď a zbytky starého nátěru tlakovým mytím. Do mokrého povrchu naneste zelený gel (viz níže).

 

 

3. fáze: PLUS odšeďovač a čistič dřeva (zelený gel)
foto obalu PLUS odšeďovač a čistič dřeva
PLUS odšeďovač a čistič dřeva

PLUS odšeďovač a čistič dřeva vyčistí zažloutlé, zašedlé, případně zčernalé povrchy dřeva bez nutnosti broušení.

Zelený gel je pokračováním žlutého gelu na površích, které byly dříve opatřeny nějakým nátěrem. Zelený gel neutralizuje povrch po použití alkalického žlutého gelu, aby bylo možno ošetřit dřevo novými nátěry.

Zelený gel je možno použít na odšedění dřeva bez předchozí aplikace žlutého gelu. Toto lze ale pouze v případě, kdy dřevo nebylo nikdy ošetřeno žádnými nátěrovými hmotami, tedy dřevo bez nátěru, které je přírodně zašedlé.

 

UKÁZKOVÉ VIDEO

Jak staré, zašedlé, opotřebené dřevěné terase vrátit zpět její eleganci?

Pomůcky:

PLUS odstraňovač olejů a syntetických lazur

PLUS odšeďovač a čistič dřeva

PLUS UV terasový olej T-60

 

Detaily výrobků