PLUS ředidlo LB-40 (R-40)

FOTO - Ředidlo LB-40 (0,9L)
Ředidlo LB-40 (0,9L) nízkozápachové ředidlo

PLUS ředidlo LB-40 (starší název R-40) je bezzápachové lehce aromatizované ředidlo pro ředění přírodních olejů a olejových lazur.

 

 

Proč ředit?

Mnoho terasových olejů na trhu je dodáváno specializovaně pro různé typy dřevin. Oleje se liší viskozitou (řídkostí) a barevností. My jdeme jinou cestou. Máme jeden základní terasový olej o vysokém nasycení, jehož viskozitu může uživatel ovlivnit speciálním ředidlem do přírodních olejů a olejových nátěrových hmot LB-40 (PLUS R-40) a barevnost upravíme uživateli barevným přitónováním.

 

Jak ředit?

  • U nových teras z tvrdého, málo nasákavého dřeva se olej obvykle ředí v poměru 10 dílů oleje a 10-12 dílů ředidla.
  • U nových teras z měkkého dřeva (např. smrk) se olej obvykle ředí v poměru 10 dílů oleje a 6-8 dílů ředidla.
  • U starých, povětrností opotřebených, vypraskaných teras se olej obvykle ředí v poměru 10 dílů oleje a 2-5 dílů ředidla, nebo se neředí.

S pomocí 1-2 nátěrů se tak podaří dřevo velmi důkladně nasytit, aby vydrželo následné povětrnostní namáhání do dalšího údržbového nátěru. Nátěr terasy je doporučován 1-2x ročně (obvykle na jaře a na podzim).

 

Výhody ředění

Ředěním se výrazně snižuje cena aplikační směsi. Např. u transparentního provedení při směsi 2,7L oleje + 3,6L ředidla LB-40 (PLUS R-40) je cena aplikační směsi cca 343 Kč/litr bez DPH (415 Kč/litr vč. DPH), což je při dané koncentraci oleje jedna z nejlepších cen na trhu.

Objemová sušina této směsi je stále více než 28%, což je ve srovnání s konkurenčními výrobky při uvedené ceně nadprůměrná hodnota.

Piktogram - vstup do obchodu
Nejkratší cesta k nákupu

Dotaz na produkt